Sorumluluk Reddi

Muvisafe hizmetlerinin kullanımından önce işbu sorumluluk reddi beyanının kullanıcı tarafından okunması büyük önem arz etmektedir. Muvisafe, filtreleme hizmetleri sunmak için görüntü işleyen Yapay Zeka (“YZ”) modellerinden faydalanmaktadır. Bu kapsamda, Muvisafe, filtreleme hizmeti sunduğu yayın platformlarında yer alan film ve televizyon programları üzerinde sahiplik, depolama, dağıtım ve işbu sayılanlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir ticari işlem gerçekleştirmediğini bildirir.

İçerik Kalitesi

Muvisafe tarafından, kullanıcı tercihlerinin yayın platformlarında yer alan film ve televizyon programlarına kusursuz şekilde yansıtılması için her türlü çaba gösterilse dahi istenmeyen olarak seçilen sahnelerin gösterilebileceği durumlar söz konusu olabilir. Benzer şekilde, Muvisafe, filmler ve televizyon programlarının oynatılmasında yayın platformlarının kalitesine ilişkin herhangi bir taahhütte bulunmaz.

İşbu kapsamda, Muvisafe, üçüncü kişi yayın platform kullanımından kaynaklanan düşük kaliteli yayınlar dahil herhangi bir düşük kaliteli sonuçtan sorumlu değildir. Kullanıcı, Muvisafe kullanımının kendi sorumluluğu altında olduğunu ve bu kapsamda, Muvisafe’in işbu kullanımdan kaynaklanan doğrudan, dolaylı, arızi, neticeli ve cezai zararlardan kusurlu ve kusursuz sorumluluğu olmadığını kabul eder.

Beyan ve Taahhüt Etmeme

Kullanıcı, Muvisafe tarafından sağlanan hizmeti kullanırken, YZ tarafından oluşturulan filtrelemenin “olduğu gibi” ve “mevcut olduğu şekilde” sağlandığını ve işbu filtrelerin kalitesi, doğruluğu, belirli bir amaca uygunluğu ve sayılanlarla sınırlı olmayan haller kapsamında Muvisafe tarafından herhangi bir beyan veya taahhüt verilmediğini kabul eder

Üçüncü Kişi Hizmetleri

Kullanıcı, Muvisafe için gerekli olan veri ağı erişimini sağlamaktan sorumludur. Muvisafe, internet veya elektronik iletişim kullanımından veya üçüncü kişi yayın platformlarının işlev bozukluklarından kaynaklanabilecek arızalar ve gecikmelere maruz kalabilir. Söz konusu bu nedenlerden kaynaklanan gecikmelerden Muvisafe sorumlu değildir.

Muvisafe, internet sağlayıcılarından, yayın platformlarından veya kontrolü dışında gerçekleşen teknik nedenlerden dolayı Muvisafe’e erişimde kesintiler olması halinde ilgili kesintileri en kısa sürede çözmeyi amaçlar. Ancak, her halde ilgili gecikmelerden Muvisafe’in sorumluluğu söz konusu olmayacaktır.

Ebeveynlerin Sorumluluğu

Muvisafe, çocuklar tarafından izlenen içerikleri denetlemek adına ebeveynler ve vasilere yardımcı olmayı amaçlar. Bu kapsamda, ebeveynler ve vasiler tarafından çocuklara uygun olan içeriğin sağduyulu şekilde seçilmesi ve ilgili izleme tercihlerinin denetlenmesi son derece önem arz etmektedir.

Telif Hakkı Uyumu

Kullanıcı, Muvisafe aracılığıyla erişilen yayın platformları kapsamında olan telif hakkına ilişkin düzenlemeler ile hizmet şartlarına uymak zorundadır. İşbu kapsamda, Muvisafe, içerik korsanlığı veya yasa dışı dağıtım eylemlerini onaylamamakta ve desteklememektedir.